Nota Prawna

Właścicielem serwisu internetowego www.shop.copernicus-project.org, zwanego dalej serwisem WWW, jest Jakimiec & Partners Sp. z o.o.

Ochrona znaków towarowych
Wszystkie marki oraz znaki towarowe, znajdujące się w tym serwisie, mają charakter informacyjny i podlegają ochronie prawnej. Zostały one umieszczone za zgodą ich właścicieli.

Dystrybucja materiałów
Rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie WWW jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela Jakimiec & Partners.

Gromadzenie danych osobowych użytkowników
Informacje przekazywane przez osoby korzystające z serwisu www.shop.copernicus-project.org  są wykorzystywane i przetwarzane w centralnej bazie Jakimiec & Partners w celach marketingowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych
(z 29 sierpnia 1997 r. – Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo sprzeciwu
Każda osoba, rejestrująca się w bazie danych Jakimiec & Partners, posiada wyżej wymienione uprawnienia, z których można skorzystać, informując o tym w siedzibie firmy Jakimiec & Partners Sp. z o.o.

Zamieszczanie informacji na komputerach użytkowników
W trakcie korzystania z serwisu WWW na twardych dyskach osadzane są tzw. cookies, czyli informacje zapisywane przez serwer WWW. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Wymagania techniczne
Do właściwego działania serwisu WWW niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz pluginem Adobe Flash.